Online консултации - въпроси и отговори


Zdraveite, bih iskal da popitam kakva e protsedurata po vnos na leka kola ot Francia. kakvi sa neobhodimite documenti po samia vnos i po preregistratsiata v Bulgaria. Blagodiaria vi prevariteno

Въпрос от Borislav RADENKOV на 05 април 2007 г.

На първо място бих искал да направя уточнението, че въпроса Ви е от изключителната компетенция на НАП, тъй като митницата никъде не фигурира като контролен орган по описаната от Вас сделка (налице е покупка на стока от друга страна членка на ЕС, а не внос).
  Въпреки това трябва да имате предвид, че ако продавача на автомобила е регистрирано за целите на ДДС в съответната държава лице, то той не може да не Ви начисли данъка към продажната цена. Това е така, тъй като Вие не сте регистрирано лице у нас (нямате VAT номер) и следователно продавача не би могъл да получи данъчен кредит от собствената си данъчна администрация. Поради тази причина при физическите лица данъка не би могъл да бъде разделен от крайно заплатената за стоките цена и при продажбата с ДДС се облага цялата стойност. Така у нас за този автомобил ДДС не се дължи.
  Необходими ще са Ви за пред КАТ договор за покупко-продажба или фактура и оригинален регистрационен талон на автомобила.

Използваме автомобилни транспортни услуги за доставката на стоки от внос. Транспортьорът ни фактурира отделно: -пътя си до товарния пункт в чужбина и -пътя си от товарен пункт до разтоварен в България. Въпрос: Трябва ли стойността на пътя на празния камион до товарния пункт в чужбина да бъде включена в МОС?

Въпрос от ???? ?????? на 08 февруари 2007 г.

Според нас отговорът на въпроса Ви е положителен, т.е. всички разходи за транспорт по съответната сделка, направени извън митническата територия на Общността (ако могат да бъдат разграничени от тези в Общността) следва да бъдат включени в митническата стойност. Това е така, тъй като за Вас услугата по транспорта на тези стоки включва стойността и на двете фактури, а не само на едната. Този разход Вие ще отнесете към стойността на придобиване на стоките във Вашата счетоводна отчетност и следователно трябва да има равенство между стойността за митнически цели и стойността, по която ги заприходявате.

Здравейте, Искам да попитам как стои въпросът с внасянето на коли на инвалиди от Европейския съюз?

Въпрос от IGNATOVA на 07 февруари 2007 г.

Въпросът Ви вече не е актуален, тъй като вносът с облекчения на автомобили от инвалиди бе отменен от 01.01.2007 г. В момента всички физически лица у нас закупуват автомобили от други страни членки на ЕС и ги регистират у нас по едни и същи правила.
  Ако закупувате автомобила от друго физическо лице, то няма да дължите ДДС, но ако продавач е юридическо лице (фирма или автокъща), то тогава ще Ви бъде начиселн данъка в съответната страна. У нас се дължи еко и продуктова такси, но те се плащат директно в КАТ.

Здравейте, управлявам лек автомобил, внесен преди 2 години и регистриран на роднина- инвалид, съответно, с префернцията за неплащане на ДДС(т.е. колата е под митнически надзор). Тъй като я ползвам основно аз колата, искам да си я прехвърля на мое име. Въпроса ми е- преди изтичането на 36- тия месец(02.2008) може ли да се прехвърли колата и ако да- ще трябва ли да платя ДДС- то на автомобила(първа регистрация 01.91) или се получава т.анр. заварено положение и няма да дължа ДДС?

Въпрос от ?????? ?????? на 05 януари 2007 г.

Не знам какво разбирате под заварено положение, но Вашето е че стоката (автомобила) към момента на присъединяване е под митнически надзор и тя ще остане в това си състояние до неговото изтичане, съобразно предвидените по старото законодателство срокове. Накратко казано, ако прехвърлите на свое име автомобила преди 02.2008 г., то тогава възниква вносно митническо задължение за него в пълен размер, заедно с компенсационна лихва, считано от датата на вноса до датата на прехвърлянето. Митническото задължение ще бъде определено в размер, в какъвто то би било заплатено ако вносителя не е ползвал облекчения.

Здравйте! Въпросът ми е относно вносът на автомобил от страна членка на ЕО.Ако аз съм физическо лице желаещо да си закупи автомобил на старо, трябва ли да плащам ДДС в България при положение, че договорената цена между купувач и продавач е с включено ДДС и съответно вече заплатено.(да речем в Германия)Не се ли получава някакво противоречие относно този казус.Имали някаква разлика в закупуването на автомобил от физическо лице и юридическо такова от страна членка на ЕО. В кои случаи автомобилът подлежи на акцизен налог. Благодаря Ви!

Въпрос от ?. ??????? на 02 януари 2007 г.

На първо място бих искал да направя уточнението, че въпроса Ви е от изключителната компетенция на НАП, тъй като митницата никъде не фигурира като контролен орган по описаната от Вас сделка.
  Въпреки това трябва да имате предвид, че ако продавача на автомобила е регистрирано за целите на ДДС в съответната държава лице, то той не може да не Ви начисли данъка към продажната цена. Това е така, тъй като Вие не сте регистрирано лице у нас (нямате VAT номер) и следователно продавача не би могъл да получи данъчен кредит от собствената си данъчна администрация. Поради тази причина при физическите лица данъка не би могъл да бъде разделен от крайно заплатената за стоките цена и у нас с ДДС се облага цялата стойност.
  Не така би стоял въпроса обаче ако бяхте българско юридическо лице, регистрирано за целите на ЗДДС у нас. Тогава продавача не би следвало да начислява данък при продажбата, а данъка да се плати от българското лице при покупката на автомобила, но вече в НАП, а не на митницата (не е налице нито износ от другата страна членка, нито пък внос у нас, тъй като става дума за стока с общностен статут).
  Що се отнася до акцизите, отговорът ни е следния:
  Акцизната ставка за употребяваните автомобили е, както следва:
  1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
  2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
  3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
  4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.
  Акцизната ставка за новите автомобили е:
  1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
  2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.

Здравейте, Ще правим временен внос през януари на стока от Холандия. Стоката няма да минава митнища тъй като е от ЕС, но ще бъде ли необходимо да се учредява банкова гаранция за митните сборове (ДДС)? Благодаря

Въпрос от ????? на 17 декември 2006 г.

Във въпроса Ви има едно съществено противоречие, а именно че стоката хем няма да минава митница хем говорите за митни соборове. Грешката Ви е в това, че бъркате митата и таксите с равностоен ефект с ДДС-то (това е публично държавно вземане, което при внос на стоки се събира от митническата администрация). Митните сборове, публичните държавни вземания и евентуалните такси (еко, продуктови и т.н.) формират т.нар митническо задължение, което много хора за улеснение наричат "мито", което е грешно и води до заблуждение по отношение на това какво се плаща на митница.
  От 1995 г. насам за голяма част от стоките, пристигащи у нас от ЕС не се дължат мита, тъй като съгласно споразумението за свободна търговия между България и ЕС, ставките на митата им бяха редуцирани до 0%. При вноса на такива стоки у нас се събира единствено ДДС (а когато става дума за алколосъдържащи стоки, тутюн, енергийни продукти, кафе и определени автомобили и акциз).
  Но да се върнем на въпроса Ви. Щом стоката ще тръгне от Холандия след 01.01.2007 г. то това означава, че там няма да се прави износ за нея, а тук няма да правите внос. Ще е налице вътрешнообщностна доставка, при която митницата не участва като контролен орган (напрактика тя ще отсъства от схемата). Стоките свободно ще се придвижат между Холандия и България и тъй като те няма да се потребяват трайно у нас, следва да бъдат заприходени задбалансово в счетоводството Ви без да начислявате или обезпечавате данъка за тях.

Здравейте! Интересуваме след 01.01.2007 като отпадне митото за внос на автомобили от страни членки на ЕС, какви такси ще се плащат и как ще се изчисляват. По специално за акцизните автомобили. Предварително ви благодаря.

Въпрос от ???????? на 16 декември 2006 г.

На първо място бих искал да направя уточнението, че от 1995 г. насам за автомобили произведени и внесени у нас от ЕС мита не се събират, тъй като ставката им е 0%. На заплащане подлежи единствено ДДС-то и еко таксата от 80 лв. След присъединяването на страната ни към ЕС схемата най-общо казано остава същата - мита няма, ДДС-то, акциза и еко таксите остават дължими у нас.
  Тук обаче има една много важна особеност - до сега за автомобили произведени извън ЕС, но внесени у нас от Общността се заплащаше мито, поради непреференциалнят им произход. От 01.01.2007 г. произхода на стоките, купувани от друга страна членка на ЕС ще бъде без значение, като меродавен ще бъде само техния статут (общностни или необщностни стоки). Общностни стоки са тези, които са произведени на територията на Общността или за тях в някоя от държавите членки са заплатени дължимите мита. В тази връзка например за японски автомобили закупени от Германия няма да се плащат мита у нас, тъй като се предполага, че те са платени там.
  Не така обаче стои въпроса с акциза и ДДС-то, тъй като съгласно Директива №6 на ЕК тези публични държавни вземания са автономни и се заплащат в държавата, където е крайното потребление на стоките.

Здравейе, искам да Ви задам следния въпрос- След 1.01.07 ще има липромяна в условията на влизащите в Б-я туристи ц ЛМПС? преди искаха копие от чуждострания документ и копие от док. на колата и паспорта и я вписваха в паспорта и 3 месеца можеше да седиш в Б-я без проблем.Сега как ще е?

Въпрос от ???????? на 14 декември 2006 г.

Ако въпроса Ви касае автомобили (стоки) със статут на общностни, т.е. с постоянна полицейска регистрация в някоя от 27-те държави членки на ЕС, то допускането им на територията на РБългария от 01.01.2007 г. ще бъде свободно. Това се налага поради факта, че те няма да напускат митническата територия на ЕС и поради тази причина не могат да бъдат поставяни под режим временен внос.

Здравейте, искам да ви задам следния въпрос-Ако лице е внесло ЛМПС и освободено да плати държавни вземания по силата на чл.668 от ППЗМ и чл.59 от ЗДДС.Има 2/две / годишен митнически надзор.Ако се открадне колата от собственика и Полицията не може да я открие, като съответно за МПС има застраховка и портокол на Полицията ,че е открадната. Има ли някакво нарушение на митническия надзор,и възниква ли митническо задължение? Защото реално собственика няма никаква вина за случилото се...Задавам тоя въпрос ,защото четох в форума ,че ако откраднат колата на туристи в БГ те трябва да платят мито... Аз лично не го разбирам,защото един път оставаш без кола и втори път да се плаща мито....Благодаря Ви предварително

Въпрос от luboslaw на 01 декември 2006 г.

Отговорът ни е категорично да, тъй като е налице нарушение на разпоредбите на чл.754 от ППЗМ и ако приемем, че собственика на автомобила е получил застрахователно обезщетение за него, то тук е налице прехвърлане на собственост към застрахователното дружество. Ако автомобила бъде намерен и това лице не го поиска, макар и хипотетично погледнато застрахователното дружество може да се разпорежда с него както намери за добре.

Здравейте, колата,която внесох е на името на детето ми - 95% инвалид.Живеем в Дупница.Разбрах,че на митница Кюстендил ще им отнеме около 2 седмици да извършат проверка и да ми разрешат да обмитя автомобила,а в София тази процедура отнема няколко часа.Мога ли да подам декларацията в София и след това с нея да отида в Кюстендил? Каква е глобатаа,ако изпусна срока за обмитяване на автомобила?

Въпрос от ?????? на 29 ноември 2006 г.

Проверката на инвалида се задейства от митническото учреждение, където е постоянната адресна регистрация на лицето и къде ще се извършва обмитяването. Няма начин да подадете тази декларация в София, тъй като Вашият район е в обхвата на Митница Кюстендил.
  При закъснение за обмитяване на автомобила глобата е от 10 до 50 лв на месец, но тази санкция се налага само ако не представите изобщо автомобила за обмитяване. С подаването на въпросната декларация за проверка се счита, че сте уведомили митницата и от тук нататък не могат да Ви санкционират. Ако се забави проверката, то тя ще е по тяхна вина, а не по ваша.Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Последни новини

от info.Mitnica.com