Леки автомобили

Калкулатор за изчисляване митническото задължение при внос от страни извън ЕС.
Позиция 8703... от Митническата тарифа на Съюза (TARIC)

auto

преференциален
непреференциален

    От значение за обмитяването на автомобилите е не само произходът им (държавата на производство), но и държавата на износа. Ако автомобилът е изнесен от държава, с която ЕС няма споразумение за свободна търговия или не е в митнически съюз с нея, то тогава се счита че той е с непреференциален произход и следва да се начисли мито.

Тарифни преференции на база произход за стоки, внасяни в ЕС

Последни новини

от info.Mitnica.com