Online консултации - въпроси и отговори


здравеите,искам да попитам с кои 4лен от ЗМ или ППЗМ или друг норм.акт,са указани необходимите документи,които следва да се представят при внос на употрбявано МПС?

Въпрос от ?????? ???????? на 06 декември 2005 г.

На първо място трябва да имате предвид, че трудно бихте намерили списък на нормативно определените за представяне документи, необходими при обмитяването на всяка стока поотделно.
  Най-общо казано отговора на въпроса Ви се крие в чл.130 от ППЗМ:
  (1) Документите, които трябва да бъдат приложени към митническата декларация за поставяне под режим внос, са:
  1. фактура, съгласно разпоредбите на чл.101 въз основа на която е декларирана митническата стойност, проформа-фактура или друг вид фактура за митнически цели;
  2. декларация за стойността по чл.98, когато такава се изисква;
  3. документи, изисквани за прилагане на преференциалните тарифни мерки или други мерки, водещи до отклонение от общите правила за облагане, по отношение на декларираните стоки (сертификат за произход, сертификат за движение на стоките, становища и др.);
  4. превозни документи, когато стоките се превозват като непридружавани пратки и/или документи за предходния митнически режим;
  5. застрахователна полица, ако стоките са застраховани;
  6. спецификация, опаковъчен лист или равностоен документ с описание на съдържанието - при необходимост;
  7. документ, издаден от компетентен държавен орган, когато стоките са предмет на специален режим за внос, уреден със закон или с друг нормативен акт (удостоверение за внос, разрешителни и др.);
  8. ветеринарен, фитосанитарен или друг вид сертификат съответно за стоки от животински, растителен или друг произход;
  9. документ за прехвърляне на права (цесия), разписка за задържане на стоки - ако са издадени.
  (2) За прилагане на разпоредбите за поставяне на декларираните стоки под режим внос митническите органи могат да изискват и други документи, в това число търговски договори, лабораторни анализи, разходни норми и други подобни. Когато една стока е представена в две или повече опаковки, митническите органи могат да изискат представянето на опаковъчен лист или равностоен документ, описващ съдържанието на всяка опаковка.
 
  От друга страна съгласно разпоредбите, дадени в Закона за митниците, всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим. Писменото деклариране по нормалната процедура за автомобила се извършва с митническа декларация по образец и по нормативно определен ред (чл.68 от ЗМ). Официалният образец на писмена митническа декларация е Единният административен документ (ЕАД). Декларацията може да се изготви и представи пред компетентните митнически органи лично от титуляра на режима или от негов представител, стига той да е надлежно упълномощен за това. В нея се описват: фактурната стойност, мощността на автомобила, марка, цвят и други особености. Неовходимо е да се подаде и Мтнически манифест, от лицето на което ще бъде регистриран автомобилът.
 
  Като цяло повече информация, относно документите необходими за внос на МПС може да прочетете във форума към сайта.

Искам да внеса двигател 2800 куб. см. и 128KW, трябва ли да платя и акциз?

Въпрос от ico на 05 декември 2005 г.

Съгласно чл.3 ал.5 от ПМС 2/93 г за обмитяване на автомобили, митническата стойност на двигателите за автомобили е равна на 20 на сто от стойността, която би трябвало да се определи за автомобил с двигател, равен по мощност на внесения, без признаване на износеност. Двигателят Ви попада в позиция 8407 или 8408 на митническата тарифа на Р България, според вида му (бензин или дизел). Върху така образуваната митническа стойност прилагате съответния % мито (ако двигателя е без произход, т.е. без сертификат EUR.1), предвиден за конкретния двигател. Полученото мито събирате с митническата стойност и начислявате 20% за ДДС. В случая дължимото при внос представлява сумата от мито и ДДС. Няма да дължите акциз, тъй като с този вид данък се обмитяват аввтомобилите, а не техните части.
  Повече подробности може да научите и във форума към сайта.

Интересувам се ,при внос на японски употребяван автомобил от инвалид (без евро 1),дали се ползват 900$ за ДДС и 900$ за МИТО.

Въпрос от ???? ?. на 26 ноември 2005 г.

Съгласно чл.4, ал.4 от ПМС 2 от 8 януари 1993 г. за облагане вноса на автомобили и чл.59, т.11 от ЗДДС, вносът на автомобили на името на инвалиди е освободен от заплащането на мита до $900, както и на ДДС също до $900. Никъде в нормативните актове не е упомената марката или модела на автомобила, а ограничението е относно неговата мощност - до 100 к.с. и до 1800 куб. см.
  Точните изчисления за дължимото при внос на автомобили можете да направите и сам посредством калкулатора в сайта.

iskam da vnesa toyota 4 runner ot Germania.Kak da razbera dali ima EVRO 1

Въпрос от ivailo dachev на 23 ноември 2005 г.

Сертификатът EUR.1 се заверява от митническите власти в страната на износа на съответната стока (в случая автомобил). Това е възможно само ако тази стока е произведена на митническата територия на която и да е страна членка на съюза. В тази връзка автомобилите, както и всяка друга стока, не могат да имат такъв сертификат по подразбиране. Той се издава само когато те станат обект на износ и има нормативните основания за това. Ако конкретния автомобил не е произведен в ЕС, то при износа му няма да Ви бъде заверен подобен документ, въпреки че го изнасяте от ЕС.
  Повече по темата може да научите от форума към сайта, темата е "Внос на автомобили..."

На 17.09.2005год.внесохме употребяван автомобил от германия, с условия на доставка EXW и 20% набрано изхабяване. Фактурната му стойност е 6500 евро, уточнение 21216 лева , а статистическата стойност е 13 013 лева.Автомобила бе докаран от собственика на фирмата. Въпроса ми е как е формирана статистическата стойност и по коя стойност трябва да заведа автомобила в счетоводството като дълготраен актив. Благодаря ви предварително.

Въпрос от ?????? на 21 ноември 2005 г.

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството автомобила трябва да бъде заприходен по цена на придобиване, т.е. по фактурна стойност, но увеличена с всички разходи по доставката на автомобила до България, за които естествено имате документи. В конкретния случай това е статистическата стойност, която представлява фактурната стойност в лева, увеличена с 300 лв. разходи за докарване на автомобила до България (условия на доставка EXW). Ако не можете да докажете транспортните разходите, то тогава стойността на придобиване е равна на фактурната стойност (6500 х 1,95583 = 12713 лв.).
  Само за Ваша информация, уточняването в кл.45 на ЕАД представлява митническата стойност на автомобила, която е формирана по ПМС2/1993 г. за облагане вноса на автомобили. Тя служи за определяне на дължимите митни сборове и няма отношение към счетоводното отразяване на сделката. Като разход би следвало да Ви се признаят и платените мита и ДДС (ако за автомобила можете да ползвате данъчен кредит).

Здравейте, Притежавам лекотоварен автомобил Ситроен Берлинго с товарно помещение и 1+1 място. Какво трябва да направя за да мога да пренасям стоки през митница и какви са изискванията за лекотоварните автомобили за да могат без проблем да се пломбират. Автомобила има 2 стъкла от двете страни и също стъкла на задните 2 врати. Товарното помещение е отделено от пасажерския отсек с железна решетка. Благодаря предварително.

Въпрос от ?????? ??????? на 15 ноември 2005 г.

По принцип изискване на митницата за товарните помещения на превозните средства е да не могат да се поставят или изваждат стоки без да останат видими следи за това. Естествено вратите трябва да са снабдени със съответните приспособления, позволяващи поставянето на митническите пломби. Ако прозорците, за които споменавате могат да се отварят (свалят), то най-вероятно няма да Ви разрешат използването на автомобила за транзитиране на стоки. Проблем може да се окаже и наличието на тази решетка, тъй като не трябва да има възможност за какъвто и да е контакт със стоките.
  Лекотоварните автомобили могат да се използват единствено при превозването на стоки на митническата територия на страната (стоки, поставени под режим транзит). За да извършвате подобни услуги не е необходимо да представяте каквито и да било документи пред отправното за режима митническо учреждение, достатъчно е горните условия да са налице. Международен превоз с подобни автомобили също е възможен, но превоза не може да се осъществи под покритието на Карнет ТИР, тъй като там изискванията за допускане до режима са доста по-големи.

Как се изчислява митото на кола внесена от САЩ, но е примерно Фолксваген, който немски автомобил. Значи митото се изчислява от къде се внася колата или къде е пройзведена. Ако може да ми дадете малка информация и за това как го изчислявате.

Въпрос от ??????? ????? на 23 октомври 2005 г.

Автомобилът за целите на митническото облагане се разглежда като стока и от значение за определяне на дължимото при внос мито е комбинация от условия, а именно произход и държава на износ. Във Вашия случай, въпреки че става дума за немски автомобил, ще трябва да заплатите мито, тъй като държавата на сделката е САЩ, а с нея нямаме споразумение за свободна търговия. Изчисляването на дължимите митни сборове може да направите и сам посредством калкулатора в сайта, като в полето произход отметнете "без произход", тъй като не може да го докажете документално (митническата администрация в САЩ не може да Ви завери сертификат EUR.1, тъй като не е страна по споразумението за свободна търговия между България и ЕС).

vqrno li e che veche na invalid ako si vkarash kola, ne sa do 100k, a sa go namalili na 75k, i ako ne e vqrno to togava kakvo se doplashta i kolko, ako kolata e primerno 92k, blagodarq predvaritelno.

Въпрос от Asen Dimitrov на 22 октомври 2005 г.

Не е извършена промяна в нормативната уредба, касаеща вноса на автомобили на името на инвалид. Ограничението все още е мощността на автомобила да е до 100 конски сили и до 1,8 ССМ. Инвалидът се ползва от облекчение да не заплаща мито, до равностойността на 900 щатски долара и също толкова ДДС. Т.е. митото никога не би могло да надвиши тази сума, но част от ДДС ще подлежи на заплащане. Дължимото към днешна дата ДДС при автомобил с 92 конски сили е 232 лв., дължи се и еко такса в размер на 80 лв. Крайната сума за заплащане е 312 лв.
  Точни изчисления може да правите и сам посредством калкулатора в сайта.

Zdraveite!Imam priqtel v Germaniq i iskam da vnese kola na lelq mi koqto e invalid. Tq trqbva da mu prati pulnomoshno s koeto udostoverqva na moq priqtel da zakupi kola na neino ime ot Germaniq. Iziskva li se tova pismo da e prevedeno na nemski ezik i syotvetno legalizirano i trqbva li (osven pylnomoshnoto koeto da mu ispratq) da se opravqt predvaritelno dokumentite za vnosa na avtomobila s oblek4enie na lelq mi ili sled kato moq priqtel vnese kolata, v bylgarskata mitniza na imeto na lelq mi pri regisraziq na kolata oblek4eniqta na koito ima pravo kato invalid se oformqt na vytreshna mitniza (syotvetno v Sofiq tyi kato tq e jitel na sofiq) Predvaritelno vi blagodarq.

Въпрос от hristo на 17 октомври 2005 г.

Въпросното пълномощно не е необходимо да бъде превеждано на какъвто и да е език. То трябва все пак да бъде нотариално заверено и е необходимо чак при въвеждането на автомобила на митническата територия на страната. Въз основа на договора за покупко-продажба и нотариално завереното пълномощно шофьора ще удостовери, че този автомобил е собственост на определено лице и че това лице ще се яви като получател на същия в страната. Самото обмитяване става в митницата по местоживеене на инвалида, т.е. София.

iskam da vnesa kola ot italia.ako moge da mi raqzjasnite,kakva e razlikata megdu kw po DIN i SAE.Kolata e opel tigra 1.4 model 97 god.kolko 6te e mitoto za tazi kola?

Въпрос от Anton Arnaudov на 13 октомври 2005 г.

За да изчислим коректно митните сборове за Вашия автомобил е необходимо да знаем мощността му в kW или в конски сили. Ако желаете можете и сам да направите изчисленията, като използвате нашия онлайн митнически калкулатор.
  Що се отнася до системите за измерване на мощността на автомобилет, на подобен въпрос е отговаряно вече нееднократно в Info.Mitnica.com. Ще си позволя само да Ви цитирам отговора даден на запитването, подадено от svetoslav dimitrov на 08 юни 2005 г.:
  "В целия ЕС, както и в България, ситемата по която се изписва мощността на двигателите на МПС е DIN, било то в киловати или в конски сили. По своята етимология DIN произлиза от Deutsches Institut fur Normung (Германски институт по категоризация). При тази система един киловат е равен на 1,36 конски сили.
  Другата система SAE е американски стандарт, но тя има същото значение както и DIN - определяне дадени характеристики на определени технически устройства."
  Използвате търсенето в сайта за да достигате по-бързо и лесно до търсената от Вас информация.Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Последни новини

от info.Mitnica.com