Мотоциклети (включително мотопеди) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош

Калкулатор за изчисляване митническото задължение при внос от страни извън ЕС.
Позиция 8711... от Митническата тарифа на Съюза (TARIC)

auto

преференциален
непреференциален

    От значение за обмитяването на мотоциклетите и мотопедите е не само произходът им (държавата на производство), но и държавата на износа. Ако те са изнесени от държава, с която ЕС няма споразумение за свободна търговия или не е в митнически съюз с нея, то тогава се счита че те са с непреференциален произход и следва да се начисли мито.

Тарифни преференции на база произход за стоки, внасяни в ЕС

Последни новини

от info.Mitnica.com