Проучване относно предизвикателствата пред организацията и дигитализацията на митническата дейност в Р България

  • 12 юни 2024 г.
  • 575 разглеждания
Проучване относно предизвикателствата пред организацията и дигитализацията на митническата дейност в Р България

Екип от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов стартира анкетно проучване в рамките на научноизследователски проект на тема „Въздействие на новата митническа реформа в ЕС върху функционалните и методически подходи в митническия контрол“
   
    Целта на проекта е да се изследват приложните аспекти на функционалните и методическите подходи на митническите формалности в контекста на новата Европейска митническа реформа. В резултат от научното изследване ще се изведат потенциални ползи, рискове и проблеми от прилагането на реформата и въздействието ѝ както върху митническата система, така и върху дейността на икономическите оператори.
   
    Подобно научно изследване ще предостави интересен поглед върху някои от предизвикателствата пред дигитализацията на митническата контролна дейност у нас, както и обосноваването на нейното значение за бизнеса и митническите администрации в Европейския съюз.
   
    Може да се включите в проучването на следните линкове:
   
    1. За представители на бизнеса (икономически оператори)
    https://forms.gle/RRTvsJ1QYw9KGJcY8
   
    2. За служители в Агенция "Митници"
    https://forms.gle/7D8cBvxuqgqxXHgQ6
   
    Попълването на анкетата отнема не повече от 5 мин. и тя е напълно анонимна. Резултатите от отговорите ще бъдат използвани единствено в обобщен вид.

Оставете коментар

 

anti robot anti robot anti robot anti robot

Последни новини

от info.Mitnica.com