Амбициозното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Кения влиза в сила

  • 05 юли 2024 г.
  • 143 разглеждания
  • Източник: DG TAXUD
Амбициозното споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Кения влиза в сила

Днес влезе в сила Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Кения (СИП), което представлява ключов етап от стратегическото партньорство между ЕС и Кения.
   
    Споразумението ще даде тласък на двустранната търговия със стоки, ще увеличи инвестиционните потоци, ще укрепи връзките между надеждни партньори и ще улесни взаимноизгодните икономически отношения по устойчив начин, като стимулира създаването на работни места и икономическия растеж.
   
    СИП между ЕС и Кения е най-амбициозната сделка, договорена с африканска държава по отношение на устойчивостта, и може да служи като модел за други споразумения за устойчива търговия. Тези ангажименти включват задължителни разпоредби относно трудовите въпроси, равенството между половете, околната среда и борбата с изменението на климата.
   
    Кения е основният икономически център на Източна Африка и търговските отношения между ЕС и Кения имат значителен потенциал за растеж. Споразумението ще отключи нови икономически възможности, тъй като ЕС е първата експортна дестинация на Кения и вторият по големина търговски партньор. Общата търговия между ЕС и Кения достигна 3 милиарда евро през 2023 г. - увеличение от 16% в сравнение с 2018 г.
   
    СИП също ще създаде повече възможности за кенийските предприятия и износители, тъй като ще отвори напълно пазара на ЕС за кенийски продукти и ще стимулира инвестициите на ЕС в Кения благодарение на повишената правна сигурност и стабилност.
   
    Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Кения беше сключено през юни 2023 г. и подписано от двете страни на 18 декември 2023 г. Споразумението има за цел прилагането на разпоредбите на СИП ЕС-Източноафриканска общност (EAC) и остава отворено за други държави от EAC .
   
    СИП и неговите амбициозни ангажименти представляват решаващ резултат от прегледа на търговската политика на ЕС за 2021 г. и неговата търговска политика с Африка, като помага на ЕС да задълбочи и разшири настоящите си търговски споразумения с африканските държави и да подобри техните цели за устойчивост.

Оставете коментар

 

anti robot anti robot anti robot anti robot

Последни новини

от info.Mitnica.com