За проекта Info.Mitnica.com

Info.Mitnica.com е онлайн портал съдържащ актуални новини и информация за текущите митнически режими и процедури, тарифи, преференции, облекчения, забрани, ограничения и нарушения, както и богата база с нормативна уредба и специализирана документация, коментари, анализи. Нашата цел е да поддържаме максимално пълна и актуална база от нормативи, касаещи теорията и практиката в областта на митническия контрол в Р България и Европейския съюз, както и подробни инструкции за практическото им прилагане. За реализацията на проекта е разработена уникална софтуерна платформа, позволяваща оптимално категоризиране на информацията, правейки я достъпна и намираема за широк кръг от потребители. Изградена е олекотена и интуитивна система за навигация и търсене.

Всички елементи от съдържанието на сайта - текст, дизайн, софтуер, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на "3 мекс" ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Препубликуването и разпространението на информацията и елементите на сайта или част от тях в електронен и/или печатен вид без съгласието на авторите е забранено и е подсъдно съгласно действащата в Република България нормативна уредба за авторски права.

Ползването на информацията публикувана в Info.Mitnica.com е по собствена преценка на потребителите.

Екипът ни не носи отговорност за нанесени загуби и/или пропуснати ползи вследствие ползването на публикуваната в Info.Mitnica.com информация.

доц. д-р Момчил Антов

Info.Mitnica.com е проект на доц. д-р Момчил Антов, преподавател към катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” при Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, гр. Свищов и ръководител на магистърска програма "Валутен, митнически и данъчен контрол". Автор е на над 50 научни публикации в страната и чужбина в областта на митническия контрол и митническото представителство. Води цикли от лекции и семестриални занятия по дисциплините “Митнически контрол“, „Технология на митническия контрол“, „Митническо представителство“, “Митническа документация” и др. Лице за контакт с Международната мрежа на митническите университети (INCU) за Стопанска академия. Има дългогодишен практически опит в областта на митническото представителство. Директор на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), председател на Управителния съвет на Националната организация на митническите агенти (НОМА) и член на мениджмънд борда на Customs Knowledge Institute, Ирландия.

 
 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

от info.Mitnica.com