Товарни автомобили

Калкулатор за изчисляване митническото задължение при внос от страни извън ЕС.
Позиция 8704... от Митническата тарифа на Съюза (TARIC)

auto

преференциален
непреференциален

бензин
дизел


до 5 т.
от 5 т. до 20 т.
над 20 т.

    От значение за обмитяването на товарните автомобили е не само произходът им (държавата на производство), но и държавата на износа. Ако автомобилът е изнесен от държава, с която ЕС няма споразумение за свободна търговия или не е в митнически съюз с нея, то тогава се счита че той е с непреференциален произход и следва да се начисли мито.

Тарифни преференции на база произход за стоки, внасяни в ЕС

Последни новини

от info.Mitnica.com